Thủ tục xin cấp thẻ tạm trú Bắc Ninh

Thủ tục gia hạn thẻ tạm trú 01 năm cho người nước ngoài có bố hoặc mẹ là người Việt Nam tại Bắc Ninh

Những thủ tục mà người nước ngoài có bố hoặc mẹ quốc tịch Việt Nam cần thực hiện khi muốn xin gia hạn thẻ tạm trú tại Bắc Ninh


Thủ tục gia hạn thẻ tạm trú 01 năm cho người nước ngoài có giấy miễn giấy phép lao động tại Bắc Ninh

Người nước ngoài được miễn giấy phép lao động muốn xin gia hạn thẻ tạm trú tại Bắc Ninh cần làm những thủ tục nhất định


Thủ tục cấp thẻ tạm trú cho người Nhật Bản có giấy phép lao động tại Việt Nam

Những nội dung mà người Nhật Bản có giấy phép lao động tại Việt Nam cần quan tâm khi muốn xin cấp thẻ tạm trú


Điều kiện xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Bắc Ninh

Người nước ngoài khi xin thẻ tạm trú tại Bắc Ninh cần đáp ứng những điều kiện mà pháp luật hiện hành quy định


Thủ tục cấp thẻ tạm trú có thời hạn 5 năm cho nhà đầu tư người nước ngoài tại Bắc Ninh

Những thủ tục mà nhà đầu tư người nước ngoài khi muốn xin cấp thẻ tạm trú tại Bắc Ninh cần lưu ý.


Thủ tục gia hạn thẻ tạm trú 02 năm cho nhà đầu tư Nhật Bản tại Bắc Ninh

Nhà đầu tư người Nhật Bản muốn gia hạn thẻ tạm trú 02 năm cần lưu ý những nội dung sau đây:


Thủ tục xin cấp mới thẻ tạm trú cho nhà đầu tư Nhật Bản tại Bắc Ninh

Nhà đầu tư người Nhật Bản muốn xin cấp thẻ tạm trú tại Bắc Ninh cần lưu ý những nội dung sau đây:


Thủ tục cấp mới và gia hạn thẻ tạm trú cho người Hàn Quốc có giấy phép làm việc tại Bắc Ninh

Thủ tục xin thẻ tạm trú và gia hạn thẻ cho người Hàn Quốc có giấy phép làm việc tại Bắc Ninh gồm những nội dung sau đây:


Thủ tục gia hạn thẻ tạm trú 01 năm cho người Nhật Bản có giấy phép lao động tại Bắc Ninh

Thủ tục gia hạn thẻ tạm trú 01 năm cho người Nhật Bản có GPLĐ tại Bắc Ninh gồm những nội dung sau:


Thời gian cấp lại thẻ thường trú cho người nước ngoài

Thẻ thường trú bị mất, hư hỏng hay muốn sửa lại thông tin trên thẻ cần nộp hồ sơ đến cơ quan quản lý và chờ đợi hồ sơ được xét duyệt.