Thủ tục xin cấp thẻ tạm trú Bắc Ninh

Thời hạn thẻ tạm trú cho người lao động tại Bắc Ninh

Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam và có giấy phép lao động sẽ có điều kiện để làm thủ tục xin cấp thẻ tạm trú với thời hạn là...


Thủ tục cấp thẻ tạm trú cho chuyên gia Australia tại Bắc Ninh

Chuyên gia người Australia làm việc lâu dài tại Việt Nam có thể làm hồ sơ xin cấp thẻ tạm trú để thuận tiện cho công việc.


Thủ tục cấp thẻ tạm trú cho chuyên gia Anh làm việc tại Bắc Ninh

Chuyên gia người Anh làm việc lâu dài tại Việt Nam có thể làm hồ sơ xin cấp thẻ tạm trú để thuận tiện cho công việc.


Sửa lại thông tin trên thẻ tạm trú tại Bắc Ninh

Thẻ tạm trú bị sai thông tin trong quá trình cấp phát thẻ, hoặc do nhu cầu muốn sủa lại thông tin, người nước ngoài có thể làm hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi.


HỎI ĐÁP: Thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Bắc Ninh

Một số câu hỏi mà chúng tôi hay gặp nhất trong quá trình tư vấn và làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Bắc Ninh:


Đối tượng cấp thẻ tạm trú có thời hạn 5 năm tại Bắc Ninh

Thẻ tạm trú có thời hạn khác nhau tùy từng mục đích của người nước ngoài vào Việt Nam. Thẻ tạm trú có thời hạn tối đa có thể lên tới 5 năm.


Hồ sơ xin cấp thẻ tạm trú cho chủ đầu tư Nhật Bản tại Bắc Ninh

Nhà đầu tư Nhật Bản làm việc tại Bắc Ninh cần chuẩn bị hồ sơ, thủ tục để xin cấp thẻ tạm trú theo nhu cầu. Bộ hồ sơ bao gồm các loại giấy tờ sau:


Hồ sơ xin cấp lại thẻ tạm trú bị mất, hư hỏng tại Bắc Ninh

Người nước ngoài có thẻ tạm trú nhưng không may bị mất, hư hoảng thì có thể làm hồ sơ xin cấp lại thẻ tạm trú mới.


Thủ tục gia hạn thẻ tạm trú tại Bắc Ninh

Thẻ tạm trú sắp hết thời hạn hiệu lực có thể gia hạn, cấp thẻ mới cho người sử dụng. Hồ sơ xin gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài bao gồm các lọai giấy tờ sau:...


Thẻ tạm trú cho người được miễn giấy phép lao động tại Bắc Ninh

Người nước ngoài vào Việt Nam làm việc thuộc diện miễn giấy phép lao động cần chuẩn bị một số giấy tờ đặc biệt để xin cấp thẻ tạm trú.