Hồ sơ, Biểu mẫu

Biểu mẫu cho nhà thầu thực hiện đăng ký sử dụng lao động nước ngoài

HD Luật xin gửi đến bạn các biểu mẫu mà nhà thầu sử dụng trong việc thực hiện đăng ký sử dụng lao động nước ngoài


Biểu mẫu để doanh nghiệp tiến hành đăng ký sử dụng lao động nước ngoài

HD Luật xin gửi đến bạn các biểu mẫu cần thiết để doanh nghiệp tiến hành đăng ký sử dụng lao động nước ngoài


Mẫu NA16 - Đăng ký mẫu dấu và chữ ký lần đầu tại cơ quan xuất nhập cảnh

Biểu mẫu này được ban hành kèm theo thông tư số 04/2015/TT-BCA do Bộ công an ban hành ngày 05 tháng 01 năm 2015 quy định chi tiết về mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.


Mẫu đơn xin cấp giấy phép lao động Việt Nam

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.


Mẫu đơn đề nghị cấp công văn chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài

Mẫu đơn đề nghị cấp văn bản chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài do doanh nghiệp, công ty sử dụng lao động nước ngoài gửi lên cơ quan quản lí lao động cấp tỉnh nơi doanh nghiệp có trụ sở chính.


Biểu mẫu xin thay đổi mẫu con dấu của doanh nghiệp tại Bắc Ninh

Mẫu Thông báo thay đổi mẫu con dấu/số lượng con dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện được ban hành kèm theo thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành 01/12/2015 có hiệu lực ngày 15/01/2016.


Phụ lục II-8 Thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu của doanh nghiệp thành lập mới

Mẫu Thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện (trường hợp thành lập mới) được ban hành kèm theo thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành.


Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp - Phụ lục II-18

Để được hướng dẫn cách điền vào biểu mẫu này, quý khách vui lòng liên hệ tới công ty chúng tôi để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất


Tờ khai cấp đổi, cấp lại thẻ thường trú cho người nước ngoài - Mẫu NA13

Mẫu NA13 là tờ khai cấp đổi, cấp lại thẻ thường trú cho người nước ngoài ban hành kèm theo thông tư số 04/2015/TT-BCA


Đơn xin thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam - Mẫu đơn NA12

Mẫu NA12 ban hành kèm theo thông tư số 04/2015/TT-BCA về việc người nước ngoài xin thường trú tại Việt Nam