Tư vấn doanh nghiệp tại Bắc Ninh

Thay đổi địa chỉ trụ sở công ty cổ phần cùng huyện tại Bắc Ninh

Thay đổi địa chỉ công ty không còn xa lạ đối với các doanh nghiệp trong quá trình kinh doanh, đặc biệt với tình hình knh tế có nhiều thay đổi hiện nay. Tùy vào việc thay đổi địa chỉ công ty cùng quận/huyện, khác quận/huyện, khác tỉnh sẽ có những quy định khác nhau, mà không phải ai cũng nắm rõ được. Để giúp quý khách hàng có thể hiểu rõ hơn về quy trình thay đổi địa chỉ công ty cổ phần cùng huyện, HD Luật mời các bạn theo dõi bài viết sau đây.


Bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty cổ phần tại Bắc Ninh

Doanh nghiệp sau khi thành lập, do nhu cầu mở rộng và phát triển thị trường kinh doanh, doanh nghiệp muốn bổ sung một số ngành nghề vào hoạt động kinh doanh của công ty. Doanh nghiệp cần tiến hành thủ tục đăng ký thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh


Thủ tục chuyển đổi công ty TNHH 1 thành viên sang công ty TNHH 2 thành viên tại Bắc NInh

Công ty TNHH 1 thành viên là loại hình doanh nghiệp dành cho 1 cá nhân hoặc 1 tổ chức làm chủ sở hữu. Tuy nhiên trong quá trình hoạt động có thể có thêm các cá nhân hoặc tổ chức có nhu cầu góp vốn, đầu tư. Khi đó, các cá nhân hoặc tổ chức kết hợp lại kinh doanh với nhau thì cần tiến hành thủ tục chuyển đổi loại hình công ty TNHH 1 thành viên sang công ty TNHH 2 thành viên trở lên. 


Thay đổi địa chỉ trụ sở công ty TNHH 2 thành viên khác huyện tại Bắc Ninh, hồ sơ cần thiết?

Hiện nay, nhiều doanh nghiệp do sự thay đổi về quy mô, hoạt động sản xuất kinh doanh nên thường có xu hướng tìm kiếm các địa chỉ kinh doanh mới phù hợp hơn. 


Tên công ty TNHH 1 thành viên cần phải tuân thủ các điều kiện gì?

Mỗi doanh nghiệp khi thành lập đều gắn với một cái tên. Tên doanh nghiệp thường do chủ doanh nghiệp đặt. Tuy nhiên, pháp luật quy định các nguyên tắc đặt tên cho doanh nghiệp và bắt buộc mọi doanh nghiệp phải tuân thủ. 


Hồ sơ thành lập địa điểm kinh doanh công ty cổ phần tại Bắc Ninh cần những gì?

Công ty cổ phần sau khi thành lập, do nhu cầu phát triển và mở rộng thị trường nên có thể thành lập địa điểm kinh doanh công ty cổ phần. Hồ sở đăng kí thành lập địa điểm kinh doanh công ty cổ phần bao gồm:


Hồ sơ thành lập chi nhánh công ty TNHH 1 thảnh viên tại Bắc Ninh

Công ty sau khi thành lập có nhu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh và phát triển trên nhiều địa bản thì có thể đăng kí thành lập chi nhánh công ty. Hồ sơ thành lập chi nhánh công ty cần có những giấy tờ sau:


Thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty TNHH 2 thành viên

Thay đổi người đại diện công ty TNHH 2 thành viên trở lên, doanh nghiệp thực hiện thủ tục tại PHòng Đăng kí kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở công ty.


Hồ sơ thay đổi tên công ty cổ phần tại Bắc Ninh cần những giấy tờ gì?

Doanh nghiệp sau khi thành lập có nhu cầu muốn thay đổi tên công ty cho phù hợp với định hướng phá triển của công ty, có thể đăng kí thay dổi tên công ty tại cơ quan nhà nước. HD Luật xin đưa ra thông tin cơ bản về hồ sơ đăng kí thay đổi tên công t cổ phần như sau:

 


Thành lập địa điểm kinh doanh công ty TNHH 1 thành viên tại Bắc Ninh

 Địa điểm kinh doanh là nơi doanh nghiệp trực tiếp cung ứng sản phẩm dịch vụ của mình ra thị trường, địa chỉ địa điểm kinh doanh có thể trùng với địa chỉ công ty hoặc có thể đặt ở địa chỉ khác so với địa chỉ trụ sở chính công ty. Tuy nhiên nếu địa chỉ địa điểm kinh doanh khác với trụ sở công ty thì cần phải đăng ký mở địa điểm kinh doanh công ty TNHH 1 TV.