Thủ tục thành lập công ty nước ngoài tại Bắc Ninh

Loại hình doanh nghiệp mà nhà đầu tư nước ngoài được đầu tư thành lập ở Việt Nam

Nhà đầu tư nước ngoài có có thể lựa chọn các hình thức đầu tư vào Việt Nam nhú: Đầu tư vào tổ chức kịnh tế (thành lập tổ chức kinh tế, góp vố, mua cổ phần, phần vốn góp); đầutheo hợp đồng BCC, PPP; đầu tư vào dự án đầu tư. Trong đó đầu tư thành lập tổ chức kinh tế ;à hình thức tư phổ biến nhất


Thủ tục thành lập công ty lữ hành quốc tế

Theo quy định tại Luật Du lịch 2005 thì có nhiều ngành, nghề kinh doanh du lịch; bao gồm các loại hình: lữ hành, lưu trú du lịch, vận chuyển khách du lịch, phát triển khu du lịch, điểm du lịch, dịch vụ du lịch khác. Trong số đó, hình thức lữ hành nhận được nhiều sự quan tâm nhất. Lữ hành là việc xây dựng, bán và tổ chức thực hiện một phần hoặc toàn bộ chương trình du lịch cho khách du lịch. Vậy, kinh doanh lữ hành là kinh doanh các chương trình du lịch mà thông thường được gọi là “tour” du lịch.


Thủ tục thay đổi nhà đầu tư công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Nhà đầu tư nước ngoài có thể thay đổi trong trường hợp nhà đầu tư nước ngoài nước ngoài góp thêm vốn góp vào doanh nghiệp hoặc nhà đầu tư chuyển nhượng dự án/ vốn góp cho nhà đầu tư mới.


Thủ tục gia hạn thời hạn góp vốn công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Đối với công ty có vốn đầu tư nước ngoài, sau khi được cấp giấy chứng nhận đầu tư, các nhà đầu tư nước ngoài phải tiến hành mở tài khoản đầu tư trực tiếp nước ngoài (tài khoản chuyển vốn) tại Ngân hàng và tiến hành góp vốn thông qua tài khoản đó trong thời hạn được ghi trong Giấy chứng nhận đầu tư.


Xử lý quá hạn thời hạn góp vốn

Góp vốn là việc đưa tài sản vào công ty để trở thành chủ sở hữu hoặc các chủ sở hữu chung của công ty. Tài sản góp vốn có thể là tiền Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác ghi trong Điều lệ công ty do thành viên góp để tạo thành vốn của công ty.


Thời hạn góp vốn đầu tư

Góp vốn là việc đưa tài sản vào công ty để trở thành chủ sở hữu hoặc các chủ sở hữu chung của công ty. Tài sản góp vốn có thể là tiền Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác ghi trong Điều lệ công ty do thành viên góp để tạo thành vốn của công ty.


Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Việc đặt trụ sở không chỉ ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh của công ty mà còn liên quan đến các yếu tố pháp lý trong quá trình hoạt động của công ty.


Thành lập công ty TNHH có vốn đầu tư nước ngoài tại Bắc Ninh

Thủ tục thành lập công ty TNHH có vốn đầu tư nước ngoài tại Bắc Ninh


Thành lập công ty TNHH có 100% vốn nước ngoài tại Bắc Ninh

Những thủ tục cần lưu ý khi nhà đầu tư muốn thành lập công ty TNHH 100% vốn nước ngoài tại Bắc Ninh


Thủ tục thành lập công ty cổ phần có vốn đầu tư nước ngoài tại Bắc Ninh

Những nội dung cần lưu ý khi muốn thành lập công ty cổ phận có vốn đầu tư nước ngoài tại Bắc Ninh