Thời hạn góp vốn đầu tư

Cập nhật:

Góp vốn là việc đưa tài sản vào công ty để trở thành chủ sở hữu hoặc các chủ sở hữu chung của công ty. Tài sản góp vốn có thể là tiền Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác ghi trong Điều lệ công ty do thành viên góp để tạo thành vốn của công ty.

1. Thời hạn góp vốn

Thay vì quy định thời gian góp vốn là khác nhau cho từng loại hình công ty như trước đây Luật doanh nghiệp đã quy định thống nhất thời hạn thanh toán đủ phần vốn góp của tất cả các loại hình công ty đều là 90 ngày kể từ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

2. Hình thức góp vốn

Theo điều 3 thông tư 09/2015/TT-BTC hướng dẫn nghị định 222/2013/NĐ-CP quy định hình thức thanh toán trong giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng vốn góp vào doanh nghiệp:

  • Các doanh nghiệp không sử dụng tiền mặt( tiền giấy, tiền kim loại do ngân hàng nhà nước phát hành để thanh toán khi thực hiện các giao dịch góp vốn vào doanh nghiệp khác.
  • Khi thực hiện giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào nghiệp bằng các hình thức sau:Các hình thức thanh toán không sử dụng tiền mặt phù hợp khác theo quy định hiện hành
    • Thanh toán bằng séc
    • Thanh toán bằng ủy nhiệm chi – chuyển tiền

3. Các trường hợp xin giãn thời hạn góp vốn

Đối với trường hợp của bạn, doanh nghiệp của bạn có thể xin giãn thời hạn góp vốn, tiến độ góp vốn để tăng thêm thời hạn góp. Theo quy định của pháp luật đầu tư, pháp luật doanh nghiệp được chia làm 02 trường hợp:

      a. Trường hợp doanh nghiệp đang trong thời hạn góp vốn

     Trong thời hạn góp vốn 90 (Chín mươi) ngày – Hoặc thời hạn khác ghi nhận trên giấy chứng nhận đầu tư, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đầu tư (Hoặc thời hạn khác ghi nhận tại Giấy chứng nhận đầu tư) doanh nghiệp muốn xin giãn thời hạn góp vốn phải gửi thông báo cho cơ quan quản lý đầu tư tại tỉnh/ thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Cơ quan quản lý đầu tư sẽ ra quyết định

      b. Trường hợp quyết định chấp thuận việc thay đổi thời hạn góp vốn thì:

  •  Doanh nghiệp gửi công văn kèm thông báo đến cục thuế quản lý doanh nghiệp.
  •  Doanh nghiệp thực hiện việc góp vốn theo thời hạn mới đã được điều chỉnh.

       c.Trường hợp quyết định không chấp thuận việc thay đổi thời hạn góp vốn thì:

– Doanh nghiệp buộc phải thực hiện nghĩa vụ góp đủ vốn theo quy định.

– Doanh nghiệp có thể đăng ký giảm vốn cho phù hợp và tránh bị phạt vì lỗi không góp đủ vốn.

 

CÔNG TY TNHH HD LUẬT

Rất hân hạnh được phục vụ Quý khách hàng!