Xử lý quá hạn thời hạn góp vốn

Cập nhật:

Góp vốn là việc đưa tài sản vào công ty để trở thành chủ sở hữu hoặc các chủ sở hữu chung của công ty. Tài sản góp vốn có thể là tiền Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác ghi trong Điều lệ công ty do thành viên góp để tạo thành vốn của công ty.

Theo Luật Doanh nghiệp 2014, thời hạn góp vốn là 90 ngày kể từ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Trường hợp góp vốn không đúng thời hạn, doanh nghiệp liên hệ với Phòng thanh tra để xin quyết định xử phạt lỗi không góp đủ vốn. Sau khi nhận quyết định thì:

  • Doanh nghiệp nộp phạt và tiến hành góp đủ vốn theo thời hạn ghi nhận tại quyết định của Phòng thanh tra.
  • Doanh nghiệp nộp phạt và điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư trong việc giảm vốn nếu không có khả năng hoặc không muốn góp vốn theo thời hạn ghi nhận tại quyết định của Phòng thanh tra.

      Tại điều 28, nghị định 50/2016/NĐ-CP quy định về vi phạm khi thành lập doanh nghiệp thì:

  • Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không đăng ký thay đổi với cơ quan đăng ký kinh doanh khi không góp đủ vốn Điều lệ như đã đăng ký.

Hiện nay theo quy định của pháp luật hiện hành chưa có quy định về việc xử lý cá nhân góp vốn của công ty TNHH không góp đủ vốn theo cam kết mà chỉ có quy định về việc nếu trong khoảng thời gian luật định mà công ty của bạn không thực hiện việc thay đổi nội dung về thành viên công ty hoặc vốn điều lệ..thì sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính.

 

CÔNG TY TNHH HD LUẬT

Rất hân hạnh được phục vụ Quý khách hàng!