Thủ tục thành lập công ty lữ hành quốc tế

Cập nhật:

1. Phạm vi hoạt động của doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế:

 • Kinh doanh lữ hành nội địa: xây dựng, bán và tổ chức tour du lịch nội địa cho khách nội địa;
 • Kinh doanh lữu hành quốc tế: xây dựng, bán và tổ chức tour du lịch cho khách du lịch nước ngoài vào Việt Nam và/hoặc cho khách Việt Nam đi nước ngoài.

Theo khoản 6 Điều 12 Luật Du lịch 2005 thì “kinh doanh du lịch không có giấy phép kinh doanh, không có đăng ký kinh doanh hoặc kinh doanh không đúng ngành, nghề, phạm vi kinh doanh” là một trong những hành vi bị pháp luật nghiêm cấm. Đồng thời, tại khoản 1 Điều 43 luật này thì tổ chức, cá nhân kinh doanh lữ hành phải thành lập doanh nghiệp.

2. Các bước thành lập công ty lữ hành quốc tế 

Bước 1: Thành lập doanh nghiệp:

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp bao gồm:

 • Đơn đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
 • Dự thảo điều lệ doanh nghiệp;
 • Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc danh sách cổ đông công ty cổ phần;
 • Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu của thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc cổ đông công ty cổ phần; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của thành viên hoặc cổ đông là tổ chức; Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của đại diện theo pháp luật của tổ chức đó;
 • Tài liệu khác trong các trường hợp đặc biệt;
 • Giấy ủy quyền cho Công ty Luật Việt An thực hiện dịch vụ thành lập doanh nghiệp.

Nơi nộp hồ sơ: Sở Kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở chính.

Thời hạn: 03 – 06 ngày làm việc.

Kết quả: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Thông báo thông tin đăng ký doanh nghiệp:

Thông tin về đăng ký doanh nghiệp phải được thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong vòng 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Nội dung công bố bao gồm các thông tin được ghi nhận trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Lưu ý: Theo khoản 1 Điều 26 Nghị định 50/2016/NĐ-CP thì đối với hành vi không công bố hoặc công bố không đúng thời hạn quy định nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sẽ bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng.

Khắc dấu và công bố mẫu dấu:

Doanh nghiệp có thể ủy quyền cho Công ty Luật Việt An hoặc tự mình khắc dấu và thông báo về việc sử dụng mẫu dấu cho Sở Kế hoạch và đầu tư. Doanh nghiệp có thể tự quyết định hình thức, số lượng và nội dung con dấu nhưng phải thể hiện được tên và mã số doanh nghiệp.

Sau khi nhận thông báo về mẫu con dấu, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận cho doanh nghiệp, thực hiện đăng tải thông báo của doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và cấp Thông báo về việc đăng tải thông tin về mẫu con dấu của doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Thời hạn: Từ 04 ngày làm việc.

Bước 2: Xin cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

Điều kiện kinh doanh lữ hành quốc tế:

 • Có Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế;
 • Có phương án kinh doanh lữ hành; chương trình du lịch cho du khách quốc tế theo phạm vi hoạt động của doanh nghiệp;
 • Người điều hành phải có thời gian hoạt động trong lĩnh vực lữ hành ít nhất 04 năm;
 • Ít nhất 03 hướng dẫn viên có thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế;
 • Có tiền ký quỹ.

Quy định về ký quỹ:

Tiền ký quỹ của doanh nghiệp phải gửi vào tài khoản tại ngân hàng và được hưởng lãi suất theo thỏa thuận giữa doanh nghiệp và ngân hàng nhận ký quỹ phù hợp với quy định của pháp luật. Mục đích của khoản tiền này là để giải quyết các vấn đề phát sinh khi doanh nghiệp không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ trong hoạt động kinh doanh lữ hành.

Mức tiền ký quỹ:

 • Kinh doanh lữ hành với khách du lịch vào Việt Nam: 250.000.000 đồng;
 • Kinh doanh lữ hành với khách du lịch ra nước ngoài hoặc kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài: 500.000.000 đồng.

Các loại Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế:      

Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế được cấp theo phạm vi kinh doanh. Có ba loại giấy phép như sau, tùy vào phạm vi kinh doanh mà doanh nghiệp lựa chọn:

 • Kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam;
 • Kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài;
 • Kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài.

Hồ sơ xin cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Phương án kinh doanh lữ hành;
 • Chương trình du lịch cho khách quốc tế;
 • Giấy tờ chứng minh thời gian hoạt động của người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành;
 • Bản sao thẻ hướng dẫn viên và hợp đồng của hướng dẫn viên với doanh nghiệp;
 • Giấy chứng nhận tiền ký quỹ.

Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

Nơi nộp: Sở Du lịch nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Quy trình cấp:

 • Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Du lịch sẽ thẩm định hồ sơ và gửi văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ đến Tổng cục Du lịch. Nếu Sở Du lịch xét thấy hồ sơ không đủ tiêu chuẩn thì ra văn bản nêu rõ lý do cho doanh nghiệp;
 • Tồng cục Du lịch khi nhận được hồ sơ và văn bản đề nghị do Sở Du lịch gửi lên, trong 10 ngày làm việc, sẽ xem xét cấp hay không cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp. Trường hợp không cấp thì Tổng cục Du lịch sẽ ra văn bản trả lời nêu rõ lý do cho Sở Du lịch và doanh nghiệp biết.

 

CÔNG TY TNHH HD LUẬT

Rất hân hạnh được phục vụ Quý khách hàng!