Thủ tục cấp giấy phép lao động Bắc Ninh

Giấy phép lao động thứ 2 cho người nước ngoài tại Bắc Ninh

Người nước ngoài khi làm việc tại Bắc Ninh (Việt Nam) có thể làm thêm một giấy phép lao động khi đã có giấy phép trước đó và vẫn cò thời hạn.


Quy trình cấp lại giấy phép trong trường hợp bị mất, hỏng... tại Bắc Ninh

Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam có giấy phép lao động con thời hạn nhưng bị hỏng, mất.... cần phải trình báo và xin cấp làm giấy phép lao động.


Các trường hợp không cần làm thủ tục xin xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động

Người nước ngoài vào Bắc Ninh nói riêng và Việt Nam nói chung không thuộc diện cấp giấy phép lao động thì cần xin xác nhận của cơ quan có thẩm quyền tại Bắc Ninh (Việt Nam). Tuy nhiên có trường hợp thuộc diện không cấp giấy phép lao động nhưng vẫn không phải làm thủ tục đó. 


Thủ tục xin xác nhận người lao động không thuộc diện cấp giấy phép lao động

Người nước ngoài làm việc tại Bắc Ninh thuộc trường hợp miễn giây phép lao động thì cần phải xin xác nhận và xin phép làm việc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại nơi làm việc.

 


Hồ sơ xin cấp giấy phép lao động cho giáo viên Hàn Quốc tại Bắc Ninh

Giáo viên Hàn Quốc làm việc tại Bắc Ninh, khi xin cấp giấy phép lao động hồ sơ bao gồm:

 

 


Tình nguyện viên người nước ngoài vào Việt Nam làm việc có cần xin giấy phép lao động hay không?

Hiện nay, cồng vệc thiện nguyện được cộng đồng trong và ngoài nước hưởng ứng và thực hiện tích cực. Do đó, có nhiều tình nguyện viên người nước ngoài vào Việt Nam thực hiện công việc thiện nguyện.


Những lưu ý về giấy phép lao động người nước ngoài

HD Luật xin chia sẻ một số chú ý để người sử dụng lao động nước ngoài cũng như cá nhân người nước ngoài nên biết về giấy phép lao động và các vấn đề liên quan.


Thủ tục xin giấy phép lao động cho giám đốc công ty

Hiện nay có nhiều doanh nghiệp thuê người nước ngoài là đại diện theo pháp luật (Giám đốc). Người nước ngoài làm Giám đốc không thuộc trường hợp miễn giấy phép lao động. Vì vậy, việc xin Giấy phép lao động cho Giám đốc công ty vẫn cần tuân theo các quy định của luật lao động đối với việc xin Giấy phép lao động cho nhà quản lý. 


Xin giấy phép lao động cho giáo viên tiếng Anh

Hiện nay, nhu cầu dạy và học tiếng Anh cùng với người nước ngoài đang trở nên rất phổ biến ở Việt Nam. Tuy nhiên, để người nước ngoài có thể dạy học và làm việc tại Việt Nam một cách hợp pháp, Chủ sử dụng lao động nước ngoài cần tiến hành thủ tục xin Giấy phép lao động cho Giáo viên tiếng Anh.


Thủ tục cấp phiếu lí lịch tư pháp

Phiếu lý lịch tư pháp là phiếu do cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp (hiện nay do Sở Tư pháp) cấp có giá trị chứng minh cá nhân có hay không có án tích; có bị cấm hay không bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã theo quyết định tuyên bố phá sản.