Các trường hợp không cần làm thủ tục xin xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động

Cập nhật:

Người nước ngoài vào Bắc Ninh nói riêng và Việt Nam nói chung không thuộc diện cấp giấy phép lao động thì cần xin xác nhận của cơ quan có thẩm quyền tại Bắc Ninh (Việt Nam). Tuy nhiên có trường hợp thuộc diện không cấp giấy phép lao động nhưng vẫn không phải làm thủ tục đó. Bao gồm:

- Người nước ngoài vào Bắc Ninh làm việc dưới 03 tháng để thực hiện chào bán dịch vụ.

- Vào Bắc Ninh làm việc với thời hạn dưới 03 tháng để xử lý các sự cố, tình huống kĩ thuật, hệ thống phức tập ảnh hưởng hoặc có nguy cơ ảnh hưởng tới sản xuất, kinh doanh mà các chuyên gia tại Việt Nam hoặc chuyên gia nước ngoài tại Việt Nam không xử lý được.

- Vào Bắc Ninh làm việc với vị trí chuyên gia, nhà quản lý, giảm đốc điều hành, hoặc lao động kỹ thuật có thời gian làm việc dưới 30 ngày và thời gian cộng dồn không quá 90 ngày trong vòng 01 năm.

- Thân nhân thành viên cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam theo điều ước quốc tế  quy định mà Việt Nam là thành viên.

Mọi vấn đề liên quan đến giấy phép lao động cần hỗ trợ, tư vấn, vui lòng liên hệ với chúng tôi:

CÔNG TY TNHH HD LUẬT

Rất hân hạnh được phục vụ quý khách hàng!